تامین منابع بودجه بدون استقراض

 

بدهی دولت در شهریور ماه و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از 165 هزار و 550 میلیارد تومان به 159 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده که بیانگر بازپرداخت 5 هزار و 970 میلیارد تومان از تنخواه بودجه سال جاری است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، براساس آمار متغیرهای پولی شهریور ماه 1400، حجم نقدینگی به 4067 هزار و 600 میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است.

رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها 2 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و با مقایسه رشد پایه پولی در ماه‌های قبل، مشخص می‌شود که رشد پایه پولی در شهریور ماه کاهش قابل توجهی نسبت به متوسط ماه‌های فروردین تا مرداد ماه داشته است.

دولت در شهریور ماه بخشی از تنخواه بودجه‌ سال 1400 را به بانک مرکزی پس داد. در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های با مرکزی در شهریور ماه 1400، بدهی دولت به بانک مرکزی با 5 هزار و 970 میلیارد تومان کاهش از رقم 165 هزار و 550 میلیارد تومان در مرداد ماه به 159 هزار و 580 میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش درواقع ناشی از بازپرداخت بخشی از تنخواه بودجه سال جاری است که در 5 ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.

دولت تدبیر و امید همه تنخواه بودجه را مازاد بر سقف عادی در 4 ماهه اول سال جاری استفاده کرد و دولت سیزدهم باید 46 هزار و 630 میلیارد تومان دیگر از تنخواه بودجه را طبق قانون تا پایان سال تسویه کند که در شهریور ماه 5 هزار و 970 میلیارد تومان از این تنخواه بازپرداخت شد.

بنابراین دولت سیزدهم نه تنها در شهریور ماه استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه بخشی از بدهی تنخواه بودجه را بازپرداخت کرده است. درواقع دولت سیزدهم در 6 ماه دوم سال باید 40 هزار و 660 میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.

*منبع بانک مرکزی/ ارقام به میلیارد تومان

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.