برون سپاری فعالیت ها و توجه به بخش خصوصی از اهداف سازمان بنادر است

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای آنکه سازمان بنادر در ارایه خدمات به سرمایه گذاران و بخش خصوصی به موفقیت های بهتری دست پیدا کند، ضروری است که ساختار سازمانی، آن اصلاح شود.

به گزارش سی نیوز، منصور آرامی درباره تغییر ساختار سازمانی، سازمان بنادر و دریانوردی به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان، افزود: تغییر و اصلاح ساختار سازمانی باعث می شود سازمان بنادر  به اهداف توسعه ای بنادر و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نزدیک شود و آن چیزی است.تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در بنادر و فعالیت های بندری کشور ضروری است و در این میان تمام سعی خود را خواهیم کرد.

آرامی با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمانی ضرورت دارد، اذعان داشت: مقدمات این موضوع در سازمان بنادر و دریانوردی فرآهم و پیشنهاد مربوطه به سازمان امور استخدامی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: باید رایزنی‌های مختلف در رابطه با اصلاح ساختاری انجام تا پیشنهاد ارایه شده در سازمان امور استخدامی به تصویب برسد و پس از آن ابلاغ شود تا شاهد بهبود وضعیت و رونق بنادر باشیم.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به قوانین و مقررات گذشته است، با تغییر ساختار، دستورالعمل ها و مجوزها تغییر خواهد کرد.

وی گفت:  اگر با ساختار جدید موافقت شود؛ برون سپاری فعالیت ها و توجه به بخش خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت وسازمان بنادر ودریانوردی، سازمانی پویاتر خواهد شد.

آرامی با بیان اینکه اگر سازمان بنادر و دریانوردی به قانون رفع موانع تولید ملحق شود، اتفاق های بسیار مثبتی رخ خواهد داد، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی که یک سازمان توسعه ای محسوب می شود را محدود کرده است.

وی اذعان داشت: خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تقویت بنیه نیروی انسانی، توسعه بنادر، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور می شود.

آرامی با بیان اینکه امیداریم نمایندگان مجلس با خروج سازمان بنادر از قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کنند، تصریح کرد: این سازمان باید به منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین قانون رفع موانع تولید فعالیت کند.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: تمرکز ما بر شفافیت مالی و کم‌کردن بندهای حسابرسی سازمان بنادر است تا بتوانیم ساختار مالی موجود را اصلاح کنیم.

وی اذعان داشت: در حوزه برنامه ریزی تمرکز عمده ما بر هدف محور کردن سازمان بنادر و دریانوردی است و از همه کارشناسان، مدیران و معاونان سازمان درخواست می‌کنیم که فعالیت‌های مربوطه را در دل اهداف تدوین شده پیش ببرند.

آرامی افزود: باید تمامی ارکان سازمان در هر سطحی به این مسئله توجه ویژه داشته باشند، چرا که هرگونه کوتاهی در این راستا باعث ناهماهنگی بین بخشی می شود و روند توسعه ای را در جهت دستیابی به اهداف کند، می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.