سازمان بنادر و دریانوردی تا سال ۱۴۰۰ محقق می کند؛ افزایش ظرفیت کانتینری بنادر تا ۹ میلیون TEU / کاهش سن ناوگان مسافری دریایی تا ۱۲,۵ سال

 

در طول برنامه ششم توسعه ۸ هدف کمی برای سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است.

به گزارش سی نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، بر اساس برنامه ششم توسعه ۸ هدف کمی برای سازمان بنادر و دریانوردی تا سال ۱۴۰۰ تعریف شده است که افزایش ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی تا ۹ میلیون TEU یکی از آن ها است. این درحالی است که ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی در سال ۹۶ معادل ۵,۹۴ میلیون TEU بود.

موضوع دیگری که در اهداف کمی سازمان بنادر و دریانوردی دیده شده است، افزایش سرعت عملیات کانتینری روی کشتی های لاینری تا ۸۵ حرکت در ساعت بر کشتی است. سرعت این عملیات در سال ۱۳۹۶، ۶۸ حرکت در ساعت بر کشتی بود.

افزایش ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی تا ۲۷۰ میلیون تن و افزایش ظرفیت عملیاتی پایانه های مسافر دریایی تا ۲۷ میلیون نفر در طول برنامه ششم توسعه درحالی که این ظرفیت ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۲۲۷ میلیون تن و ۲۴ میلیون نفر بود دیگر هدف کمی سازمان بنادر و دریانوردی در طول برنامه ششم توسعه است.

افزایش ظرفیت ناوگان مسافری دریایی تا ۱۱ هزار صندلی با توجه به ظرفیت وجود۹ هزار و ۳۰۰ صندلی در سال ۹۶و ارتقا سطح ایمنی دریانوردی در آبراه های تحت حاکمیت کشور، بنادر و ناوگان تحت پرچم تا ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۵ ز دیگر اهداف کمی تعریف شده در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه برای سازمان بنادر و دریانوردی است.

کاهش سن ناوگان مسافری دریایی تا ۱۲,۵ سال و نوسازی هزار فروند از ناوگان شناورهای سنتی با استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز دیگر اهدافی است که برای سازمان بنادر و دریانوردی تا سال ۱۴۰۰ در طول برنامه ششم توسعه تعریف شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.