به گزارش سی نیوز به نقل از مجله حمل و نقل ، محققان قایقی به نام Nauti-Craft ساخته‎اند که با سیستمی مشابه خودروهای معمول، عرشه خود را متوازن نگه می دارد.

این قایق از دریازدگی مسافرانش جلوگیری می‎کند.