به همت و ابتکار انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛ انجمن ملی آموزشی در حوزه لجستیک بندری و دریایی تاسیس شد

 

نخستین انجمن آموزشی، پژوهشی و رده بندی در حوزه دریایی و بندری به همت و پیشنهاد انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و با حضور فعال موسسات آموزشی، پژوهشی و رده بندی معتبر کشور تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری سی نیوز، مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این خبر گفت: وجود یک تشکل به مفهوم موتور محرکه فعالیت های کسب وکاری است که امکان ایجاد اجماع و هم ا فزایی در هر حوزه ای را برای دست اندرکاران و ذی نفعان بخش خصوصی آن حوزه فراهم می سازد. این تشکل قابلیت های دستیابی به یک تفکر و رویکرد واحد علمی اقتصادی را به وجود می آورد ،  راهکارهای واحد آزموده شده ، هم صدایی ، هم افزایی و تحقق توانمندی برای برون رفت از هر نقیصه اجرایی.

دبیرکل انجمن کشتیرانی در خصوص اهداف تشکیل این انجمن تخصصی اظهار کرد: در حوزه آموزش های تخصصی لجستیکی و همچنین خدمات بازرسی و رده بندی، خلع وجود یک تشکل همواره احساس می شد. از آنجا که علم آموزی مبتنی بر پژوهش، تحقیق و توسعه است و با توجه به چشم اندازی که در منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی فعالیت های اقتصادی کشور تلقی می شود، لازم بود که بین دست اندرکاران حوزه آموزش، پژوهش و رده بندی و سایر بخش هایی که به نوعی زنجیره کاملی از اینگونه خدمات را ارائه می دهند اجماع و انجمنی تشکیل شود. این مهم باعث خواهد شد تا امکان مدیریت بهینه و افزایش بهره وری و پویایی به اشتراک گذاشته شود.

پل مه افزود: در طی سال جاری، مذاکرات متعددی را با بعضی از دست اندرکاران این حوزه داشتیم. موافقت های اولیه حاصل شد و خوشبختانه با دعوت از چندین موسسه معتبر در حوزه آموزشی، پژوهشی و رده بندی به میزبانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در روز نخست اسفندماه،  انجمن ملی آموزشی، پژوهشی و رده بندی لجستیک بندری و دریایی ایران شکل گرفت.

وی تاسیس این انجمن را در راستای توسعه مهارت های آموزشی در حوزه دریایی و بندری نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به گستره فعالیت های لجستیکی که در کشور وجود دارد و حوزه نفوذی که خدمات لجستیکی در پیونددهی به تمامی فعالیت های اقتصادی متکی به عملیات حمل ونقل دریایی و بندری دارد، به نظر می رسد که تاسیس این انجمن آموزشی تاثیرگذاری بسیار بهینه ای داشته باشد. امیدواریم با تلاش صادقانه ای که بخش خصوصی از خودش نشان خواهد داد، این مهم به صورت کامل در حوزه آموزشی و برای تحقق آرمان های توسعه اقتصادی کشور شکل اجرایی به خود بگیرد.

 

گزارش تصویری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.