مرور برچسب

کشورهای عربی

افزایش توان چانه‌زنی اعراب با خط‌وط ریلی لندبریج و اتحاد

شبکه‌های حمل و نقلی در سطح جهان از دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. برخی از راه‌های جدید، آسان و کوتاه‌تر از خطوط گذشته مشتریان جدیدی در تجارت جهانی جذب کرده است. یکی از این خطوط که در آینده شاید کل منطقه خاورمیانه را با تحولی چشمگیر…
ادامه مطلب ...