مرور برچسب

مدیرعامل هلدینگ تجاری شرکت دریابندر ناوکیش

بخش خصوصی توان سرمایه‎گذاری در زیرساخت‌ها را ندارد

براساس قانون حمایت از صنایع دریایی قرار بود اگر کسی پروژه ای را درکشور ساخت از 20 درصد سوبسید برخوردار باشد اما حتی به یک نفر هم سوبسید داده نشد و این نشان می‌دهد هیچ یک از مفاد این قانون اجرایی نشده است. به گزارش سی نیوز، مدیرعامل…
ادامه مطلب ...