مرور برچسب

سید مهدی هاشمی

ارجاع بندهای دریایی برنامه ششم به کمیته حمل و نقل مجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات دریایی برنامه ششم توسعه برای بررسی تکمیلی به کمیته حمل و نقل ارجاع شد. به گزارش سی نیوز، سید مهدی هاشمی ابا اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیسیون عمران که با حضور برخی مسئولان وزارت راه و…
ادامه مطلب ...