مرور برچسب

رنبه بندی

توسعه متوازن، شاخص رتبه بندی بنادرکشور

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی توسعه متوازن بخش دریایی همزمان با توسعه بخش خشکی در بنادر را خواستار شد و گفت: توسعه کانال‌های دسترسی دریایی در کنار توسعه اسکله‌ها و پسکرانه‌ها به عنوان شاخص مهم رتبه‌بندی بنادر کشور مد نظر قرار…
ادامه مطلب ...