مرور برچسب

دبیر کل اتاق تعاون ایران

کشتیرانی والفجر نمونه شد

شرکت کشتیرانی والفجر در دومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان و راه شهرسازی به عنوان کشتیرانی نمونه معرفی شد. به گزارش سی نیوز، در دومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان و راه شهرسازی که با رویکرد ارتقاء نقش…
ادامه مطلب ...