مرور برچسب

ایسنا

سازوکارهایی برای هاب منطقه شدن

با لغو تحریم‌های اقتصادی و بازگشت ایران به چرخه اول دریایی منطقه، رقابت بنادر ایران با کشورهای منطقه وارد فازی جدید شده و بر اساس آنچه مدیرعامل سازمان بنادر اعلام کرده، برجام دریایی پس از برجام ‌هسته‌ای، اساس کار ایران در حوزه دریایی را…
ادامه مطلب ...