آمار تخلیه و بارگیری بنادر کشور در اسفند ۹۴

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی از بنادر ایران در اسفند سال گذشته ۱۱میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۸۳ بود که ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۹۰ تن سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و ۴ میلیون و ۷۳ هزار و ۱۹۴ تن سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی است.

به گزارش سی نیوز، در اسفند ماه سال ۹۴ آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی از بنادر کشور ۱۱میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۸۳ بود که از این میزان حجم تخلیه و بارگیری سهم کالاهای غیرنفتی ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۹۰ گزارش شد.

تخلیه و بارگیری کالاهای غیر نفتی

از کل آمار گفته شده تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۶۳۸ تن مربوط به تخلیه و ۴ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۷۵۲ تن مربوط به بارگیری کالاهای غیر نفتی بود.

در اسفند ماه سال ۹۴، حجم وارادات کالاهای غیر نفتی ۲ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۲۱۲ تن شد. همچنین صادرات کالا های غیر نفتی ۴ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۷۵۲ تن بود که ۹.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان می‌دهد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

همچنین تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۴ میلیون و ۷۳ هزار و ۱۹۴ تن بود که این آمار رشد  ۱۹.۲  درصدی را نسب به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

از کل آمار گفته شده تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۱ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۳۹ تن مربوط به تخلیه و ۲ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۴۵۵ تن مربوط به بارگیری بود که ۵۳.۶ درصد بارگیری نسبت به سال گذشته رشد داشت.

آمار واردات کالاهای نفتی در اسفند ماه ۹۴، ۲۱۵ هزار و ۶۲۳ تن گزارش شد. آمار صادرات کالاهای نفتی نیز ۲ میلیون و ۷ هزار و ۸۰۲ تن بود که ۱۶۹.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

ترانزیت کالاهای نقتی در مدت یاد شده ۱۸۰ هزار و ۵۶۴ گزارش شد.

آمار تخلیه و بارگیری کانتینر ۱۷۱ هزار و ۱۲۸ TEU و میزان تعداد شناور های ورودی ۲ هزار و ۶۹۳ فروند بود.

همچنین آمار جابه‌جایی مسافر ۵۰۱ هزار و ۲۳۱ در اسفند ماه ۹۴ گزارش شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.